Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Người sản xuất rau an toàn phải qua lớp huấn luyện kỹ thuật sản xuất rau an toàn
27 | 08 | 2007
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát ký Quyết định 04/2007/QĐ-BNN ban hành Quy định về quản lý sản xuất và chứng nhận rau an toàn.

Quyết định nêu rõ, tổ chức sản xuất rau an toàn (RAT) phải có cán bộ kỹ thuật chuyên ngành hoặc hợp đồng thuê cán bộ chuyên ngành về trồng trọt hoặc bảo vệ thực vật từ trung cấp trở lên để hướng dẫn kỹ thuật sản xuất RAT. Người sản xuất rau an toàn phải qua lớp huấn luyện kỹ thuật sản xuất RAT.

Đất quy hoạch để trồng RAT phải đảm bảo không bị ảnh hưởng trực tiếp các chất thải công nghiệp, chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư, bệnh viện, các lò giết mổ gia súc tập trung và từ các nghĩa trang, đường giao thông lớn; đồng thời phải được kiểm tra mức độ ô nhiễm định kỳ hoặc đột xuất. Không sử dụng các loại phân có nguy cơ ô nhiễm cao như phân chuồng tươi, nước giải, phân chế biến từ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp để bón trực tiếp cho rau. Khuyến khích xây dựng nhà lưới, nhà màn cách ly côn trùng phù hợp với nhu cầu sinh trưởng của mỗi loài rau và điều kiện sinh thái của từng vụ, từng vùng, đặc biệt với các loại rau có giá trị kinh tế cao, rau trồng trái vụ.

Cũng theo Quyết định trên, Trung tâm khuyến nông Quốc gia tiến hành tập huấn, phổ biến quy trình kỹ thuật cho nông dân về sản xuất RAT; thông tin, tuyên truyền góp phần thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ RAT.(Nguồn: Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ