Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu thành công tại các thị trường các nước
16 | 12 | 2011
Nhằm phổ biến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước, những yêu cầu đòi hỏi với công cuộc phát triển đất nước trong bối cảnh mới, đồng thời là dịp để phổ biến, quán triệt những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước nói chung và đối với Ngành Công Thương và các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nói riêng trong thời gian tới.
Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết: Trong bối cảnh năm 2011 và dự báo những năm tiếp theo, nền kinh tế Việt Nam vẫn đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức, tình hình trong nước và thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường…, việc xác định những định hướng và nội dung cơ bản của công tác thị trường ngoài nước cần được coi là một trong những công tác có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ phục vụ sản xuất, đáp ứng mục tiêu gắn kết sản xuất trong nước với lưu thông, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ của ngành nói riêng và cả nước nói chung trong năm 2011 và những năm tiếp theo, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của cả nước, nỗ lực phấn đấu để thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của Đảng và Chính phủ đã đề ra. Với tiêu chí và mục đích đó, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị Tham tán năm 2011 để tổng kết lại công tác thị trường ngoài nước trong thời gian vừa qua và xác định biện pháp cụ thể cần tập trung triển khai trong thời gian tới nhằm quán triệt trách nhiệm và nhiệm vụ đặt ra yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và công tác hội nhập quốc tế mà Đảng và Chính phủ đặt ra cho Bộ Công Thương triển khai thực hiện trong giai đoạn nhiệm kỳ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và nhiệm kỳ Chính phủ khoá XIII. 
Theo Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Hội nghị Tham tán thương mại năm 2011 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi 4 năm qua, tình hình kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam có rất nhiều thay đổi, tình hình thị trường của khu vực và thế giới nhiều biến động. Hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), xúc tiến thương mại (XTTM), công tác thị trường ngoài nước đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài. Đáng chú ý là mặc dù bối cảnh thị trường ngoài nước rất khó khăn nhưng các mặt hàng xuất khẩu và đặc biệt các thị trường tiêu thụ lớn hàng hóa Việt Nam ở Châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ đều đạt mức tăng trưởng cao. Trong đó, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia hỗ trợ tích cực cho DN về công tác thị trường ngoài nước, công tác XTTM, tìm kiếm bạn hàng, đơn hàng, hợp đồng, giải quyết những vấn đề vướng mắc trong tranh chấp thương mại, quảng bá thương hiệu, giải quyết những vấn đề trong điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp và các rào cản thương mại khác tại các thị trường XK hàng hóa của Việt Nam. Việc tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay giúp chúng ta có một lượng ngoại tệ lớn, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô theo yêu cầu mà Nghị quyết 11 của Chính phủ đặt ra từ đầu năm 2011 và Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành đã ban hành chương trình hành động quyết liệt. Một trong những vấn đề mà Bộ Công Thương thực hiện thành công Nghị quyết 11 là góp phần trong việc điều hành XK tăng trưởng, kiềm chế nhập siêu ở mức thấp. Giá trị nhập siêu 11 tháng chỉ 9,8 tỷ USD, chiếm 10,2% so với kim ngạch XK (đạt 18% so với chỉ tiêu Quốc hội và 16% so với chỉ tiêu Chính phủ đặt ra).
Những năm qua, tại nhiều thị trường, các tham tán thương mại đã phối hợp với cơ quan chức năng ở nước sở tại cũng như trong nước tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, giúp Bộ Công Thương tăng cường các cơ hội hợp tác và phát triển về lĩnh vực công nghiệp, trong đó đặc biệt là lĩnh vực năng lượng (dầu khí, điện, than), hóa chất, công nghiệp nặng, công nghiệp nhẹ, cơ khí, điện tử tin học, công nghiệp phụ trợ đối với các thị trường Việt Nam có khả năng hợp tác, khai thác các lợi thế về công nghệ, máy móc thiết bị, cũng như việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các tham tán thương mại đã giúp Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan hữu quan ở nhiều quốc gia tổ chức không ít hội thảo chuyên đề về phát triển các ngành công nghiệp mũi nhọn, phát triển các lĩnh vực mà Việt Nam đang hướng tới. Ví dụ: phối hợp với Chính phủ Nhật Bản tổ chức hàng loạt hội nghị, hội thảo phát triển công nghiệp phụ trợ, tổ chức các buổi giao lưu khu vực các nước Châu Á- Thái Bình Dương, các nước ASEAN trong khuôn khổ các diễn đàn APEC, ASEM và nhiều diễn đàn đa phương, song phương khác. Qua đó có thể khẳng định vai trò tích cực của tham tán thương mại trong thực thi chủ trương của Đảng và Chính phủ.
Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng cho rằng: Năm 2012 có nhiều cơ hội, nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn và thách thức, đặc biệt đối với các thị trường XK của Việt Nam. Hiện nợ công ở khu vực đồng tiền chung châu Âu hoặc những dấu hiệu của kinh tế Hoa Kỳ, những tác động của thị trường EU cũng đã “lây” sang thị trường châu Á và tác động lớn đến thị trường tiêu thụ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, kể cả đối với những mặt hàng nông lâm thủy sản, công nghiệp chế biến, hàng tiêu dùng hay những mặt hàng Việt Nam có lợi thế. Chỉ tiêu Chính phủ đặt ra cho ngành Công Thương là phấn đấu đạt mức tăng trưởng XK 13% trong năm 2012. Chỉ tiêu này so với mức tăng trưởng năm 2011 không quá cao, nhưng những thách thức đang đặt ra đối với ngành Công Thương nói chung, cũng như đối với các thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nói riêng là hết sức nặng nề. Thông qua Hội nghị Tham tán lần này, Bộ sẽ trao đổi với các tham tán cụ thể về những cơ hội và thách thức trong năm 2012 để hỗ trợ doanh nghiệp có khâu chuẩn bị tốt hơn, sao cho cuối năm 2011, Việt Nam đã có những đơn hàng “gối đầu” cho những chuyến giao hàng đầu năm 2012 và sau Tết Nguyên đán bắt tay vào “chiến dịch” mới./.
Báo Điện tử Đảng Cộng sản


Báo cáo phân tích thị trường