Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Canada xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc
10 | 09 | 2012
Trong quý đầu năm 2012 bất chấp sự suy giảm của xây dựng khu dân cư tại Trung Quốc, Canada xuất khẩu gỗ sang Trung Quốc tăng 3,7% .

Canada nắm giữ 47% thị phần nhập khẩu gỗ mềm của Trung Quốc, Nga đứng thứ 2 với 35%


Theo thống kê mới nhất về việc nhập khẩu gỗ của cục hải quan Trung Quốc, Canada là nhà cung cấp gỗ xe mềm lớn nhất sang Trung Quốc trong quý đầu năm 2012, cung cấp 1,45 triệu m3 tương ứng với 47% tổng thị phần nhập khẩu gỗ xẻ mềm. Đây là một sự tăng nhẹ so với quý 1 năm 2011 (tăng 3,7%). Trung bình thị phần gỗ mềm của Canada là 46% trong năm 2011 và nó được tăng lên hằng năm từ năm 2006 khi mà thị phân của mới chỉ có 16%. Nga giữ tốc độ tăng thị phần so với các lô hàng của Canada trong quý I năm 2010 (tăng 4,5%) và duy trì 35% thị phần.


Tổng cộng, nhập khẩu gỗ (gỗ mềm và gỗ cứng) của Trung Quốc đã tăng hơn 5,1% trong quý I năm 2012 so với quý I năm 2011 và tăng nhập khẩu gỗ xẻ mềm 2,7% so với quý I năm 2011.
 Bộ môn CS & CL
Báo cáo phân tích thị trường