Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Danida hỗ trợ xây dựng các chỉ thị về môi trường
20 | 06 | 2007
Trong giai đoạn một (2003-2006), dự án thông tin và báo cáo môi trường, do tổ chức Danida (Đan Mạch) hỗ trợ thực hiện, đã xây dựng những bản chỉ thị môi trường cung cấp thông tin về hiện trạng nước mặt, không khí và nước biển ven bờ tại các tỉnh Thái Nguyên, Hà Nam, Quảng Nam và thành phố Hà Nội.

Các bản chỉ thị môi trường này đã giúp các cơ quan chức năng có biện pháp trong việc quản lý môi trường.

Dự án cũng đã hỗ trợ đào tạo hơn 2.000 cán bộ, kỹ sư về quản lý môi trường, xây dựng chỉ thị môi trường, báo cáo hiện trạng môi trường và tin học.

Từ kết quả này của dự án, ngày 31/1, Cục Bảo vệ môi trường và tổ chức Danida đã quyết định tiếp triển khai giai đoạn hai dự án, nhằm tiếp tục giúp Việt Nam xây dựng chỉ thị môi trường trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại, đa dạng sinh học, rừng và các lĩnh vực khác.

Dự án sẽ tập trung nâng cao chất lượng dữ liệu môi trường như thu thập dữ liệu, quan trắc và phân tích dữ liệu./Theo TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ