Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trung Quốc: Nông dân cần nhiều lựa chọn hơn để quản lý quyền đất đai
02 | 11 | 2016
Các nhà chức trách Trung Quốc hôm 30/10 cho biết sẽ phân chia nhiều quyền cho đất nông nghiệp, và thông qua đó bảo vệ tốt hơn quyền tài sản, cải thiện quay vòng đất, tăng thu nhập cho nông dân và góp phần phát triển một nền nông nghiệp hiện đại.

Trung Quốc đã tìm cách cải cách quyền đất đai của cư dân nông thôn trong nhiều năm khi thúc đẩy đô thị hóa và tăng số nông trại quy mô lớn, hiệu quả hơn.

Nông dân tại Trung Quốc năm các quyền lâu dài với các mảnh đất nhỏ nhưng có thể mất quyền này nếu họ đi xa hoặc không tích cực canh tác trên mảnh đất này.

Rất nhiều người đã cho thuê quyền đất một cách không chính thức, mặc dù thiếu các quy định rõ ràng quản lý quyền đất đai đã làm kìm hãm sự phát triển lành mạnh của thị trường đất nông nghiệp.

Các khuyến nghị từ Hội đồng Nhà nước, văn phòng Tổng bí thư Đảng cộng sản và giới truyền thông về tách bạch quyền sử dụng đất, quyền hợp đồng, quyền vận hành, thông qua đó nông dân có thể giữ quyền đối với mảnh đất trong khi cho những người khác thuê để hoạt động.

Trung Quốc phải hoàn thành việc đăng ký quyền sử hữu đất nông thôn, cải thiện giám sát và các biện pháp phòng ngừa rủi ro trong cho thuê thương mại đất nông thôn, thông báo từ các nhà chức trách Trung Quốc cho biết.

Theo ReutersGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ