Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản xuất lúa năm 2016 của Indonesia có thể tăng lên 79,14 triệu tấn
02 | 11 | 2016
Theo số liệu chính thức của Bộ Nông nghiệp Indonesia, sản lượng lúa năm 2016 có thể tăng lên 79,14 triệu tấn, tăng từ mức 75,4 triệu tấn trong năm 2015.

Sản lượng ngô năm 2016 có thể tăng lên 23,16 triệu tấn, tăng từ 19,61 triệu tấn, trong khi sản lượng đậu tương được dự đoán giảm xuống còn 885.580 tấn trong năm 2016, từ mức 963.180 tấn trong năm 2015.

Theo ReutersGappingworld
Báo cáo phân tích thị trường