Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tôi nói thật với thủ tướng (kỳ 7): Người không “đỏ mặt”
19 | 06 | 2007
Tỉnh ủy Hồ Bắc quyết định trung tuần tháng tám tỉnh sẽ tổ chức cuộc họp mở rộng nghiên cứu vấn đề tam nông, bí thư huyện ủy Giám Lợi giới thiệu kinh nghiệm cải cách nông thôn huyện Giám Lợi, lấy kinh nghiệm của Giám Lợi mở rộng ra toàn tỉnh.
Để chuẩn bị hội nghị này, đồng chí phó bí thư tỉnh ủy Vương Sinh Thiết đã đến huyện Giám Lợi vào ngày 15-7, kiểm tra công tác cải cách ở xã Bàn Cờ và huyện Giám Lợi. Bí thư huyện ủy Y và tôi lần lượt hội báo tình hình ở hai cấp huyện, xã.

Kinh nghiệm của Giám Lợi

Dưới đây là hội báo của đồng chí Y:

“...Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của tỉnh ủy, UBND tỉnh, đặc biệt là dưới sự chỉ đạo của đồng chí phó bí thư tỉnh ủy, huyện chúng tôi chỉ thông qua một tháng đã tạo ra được thanh thế cải cách rất hoành tráng, thu được thắng lợi to lớn.

1. Nghiêm chỉnh chấp hành chính sách giảm nhẹ đóng góp cho nông dân, huyện đã làm được thỏa mãn cho mọi nông hộ.

Đóng góp được giảm, tinh thần tích cực của nông dân được điều động trở lại, toàn huyện hiện nay không có một tấc đất nào bỏ hoang. Có quần chúng nói: “Tỉnh ủy và UBND tỉnh quan tâm đến chúng tôi nhiều lắm, đã trực tiếp đến huyện Giám Lợi chỉ đạo công tác. Năm nay, chúng tôi chủ động đưa tiền đóng góp, không nộp đủ là có lỗi với sự lãnh đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh”.

2. Tinh giản cơ cấu bộ máy được 350 tổ chức, số nhân viên giảm được 4.500 người. Giảm chi được 150 triệu.

3. Đã giải quyết vấn đề nợ đọng ở các cấp...

4. Quan hệ giữa quần chúng và cán bộ được cải thiện. Phó bí thư Vương Sinh Thiết tự mang hành lý đến ở nhà dân, ăn cơm theo phiếu, làm việc cho dân, cùng nông dân hòa thành một khối, đã làm gương cho cán bộ toàn huyện noi theo. Cán bộ của huyện lần này hình như được nhắc nhở sâu sắc, được giáo dục về tác phong tư tưởng, tăng cường được cảm tình giữa quần chúng với cán bộ. Đồng bào đã nói: “Tác phong của Mao Chủ tịch đã trở về rồi!”.

Phó bí thư Vương Sinh Thiết nghe xong thật sự vui mừng, hết lời khen ngợi bí thư Y có tầm nhìn, có năng lực, biết cách làm...

Tôi ngồi nghe đồng chí bí thư huyện Y hội báo mà trong lòng thấy vô cùng “thán phục”, dám trước mặt lãnh đạo tỉnh cũng như trước mặt tôi, người trong cuộc, báo cáo tình hình thiếu trung thực, có thể nói là hoàn toàn giả dối, lừa lãnh đạo, thế mà mặt đồng chí bí thư Y không hề đỏ tí nào, tâm không hề tỏ ra rối loạn, lúng túng tí nào.

Khi lời nói dối được nói 100 lần

Vấn đề tích lại ở nông thôn như núi, cần tìm phương pháp giải quyết, ít nhất cũng phải ba bốn năm. Thế mà cải cách ở Giám Lợi chỉ một tháng đã thu được thắng lợi quyết định, có thể đưa ra chỉ đạo toàn tỉnh. Màn cải cách ở phạm vi toàn tỉnh cũng nhờ vậy được mở ra. Cũng tin tưởng chẳng mất bao nhiêu thời gian, cải cách nông thôn toàn tỉnh sẽ xuất hiện vô số điển hình. Và cuối năm tỉnh Hồ Bắc có thể báo cáo với trung ương là đã đưa chỉ thị của Thủ tướng Chu Dung Cơ, Phó chủ tịch Hồ Cẩm Đào, Phó thủ tướng Ôn Gia Bảo vào cuộc sống...

Trong lịch sử nước Trung Hoa mới, đã phóng rất nhiều vệ tinh “người có bao nhiêu gan, đất có bấy nhiêu cao sản”. Những sự việc này đồng bào nghe xong cảm thấy rất hoang đường, nhưng người làm quan nghe xong cảm thấy rất mới, thích thú vui mừng. Dưới con mắt người có quyền, cái giả của thật là thứ yếu, cái mà mình có thể sử dụng được mới là quan trọng.

“Cải cách, phát triển, ổn định” có những khó khăn gì? Trên yêu cầu điển hình cải cách như thế nào thì bên dưới đẻ ra điển hình cải cách như vậy. Trên yêu cầu dưới phát triển với tốc độ như thế nào thì dưới báo số liệu có căn cứ như vậy. Trên nói “ổn định áp đảo tất cả”, dưới liền bỏ tiền ra mua ổn định, dù cho xảy ra những án lớn cũng giấu án, không báo cáo. Tất cả đều xuất phát từ sự vui lòng của lãnh đạo, lấy mục đích báo lên trên để được biểu dương khen thưởng là chính, là phương thức công tác hiện hành nhất của cán bộ cơ sở hiện nay.

Muốn cho lãnh đạo vui mừng, quá dễ dàng. Lời nói giả dối được nói 100 lần cũng thành lời nói thật. Ai không tin cũng buộc phải tin.

Nhưng Thủ tướng Chu Dung Cơ rất tỉnh táo. Trong chỉ thị của thủ tướng đã nêu rõ: “Vấn đề là ở chỗ chúng ta thường đem một số tình hình tốt đẹp xem là tình hình toàn diện, hơn nữa còn ngộ tin báo hỉ của cán bộ cấp dưới, coi nhẹ tính nghiêm trọng của vấn đề”. Đây là những năm lời nói giả dối được xem là chân lý, dù thủ tướng có biết bên dưới nói dối nhưng thủ tướng cũng không thể có biện pháp nào thay đổi được tình hình này.

Phá tan “ba lũng đoạn”

Để cho tư tưởng của thủ tướng được chấp hành một cách trung thực thì phải phá tan “ba lũng đoạn” lớn trong quá trình vận hành hành chính của chính phủ.

Thứ nhất, phá tan lũng đoạn hóa về phản hồi tin tức chấp hành chính lệnh. Sau khi trung ương bố trí một loại công tác nào, bên dưới chấp hành được như thế nào, nên có sự phản hồi chân thật kịp thời, để hệ thống chỉ huy kịp thời căn cứ vào tình hình thực tế đề xuất chiến thuật điều chỉnh, để đảm bảo mục tiêu được thực hiện. Muốn bảo đảm sự phản hồi tin tức được chân thật, kịp thời thì phải bảo đảm hệ thống phản hồi tin tức và hệ thống chấp hành được độc lập, hơn nữa hệ thống phản hồi tin tức này nên được cấu thành bởi nhiều hệ thống đa nguyên hóa, nhiều nguồn, nhiều tầng thứ. Dưới sự lừa dối của tin tức phản hồi giả, chỉ lệnh của hệ thống chỉ huy sẽ mất đi hiệu lực, cho nên mới có hiện tượng có lệnh mà không chấp hành, có cấm mà không dừng lại được, trên có chính sách, dưới có đối sách.

Thứ hai, phá tan sự lũng đoạn hóa của quyền giám sát.

Sự giám sát của đảng trong quá trình giám sát chiếm địa vị lũng đoạn, giám sát thiếu hiệu quả. Sự giám sát hiện nay có sự giám sát của cấp trên đối với cấp dưới, sự giám sát đồng cấp và sự giám sát của cấp dưới đối với cấp trên.

Cấp dưới tổn hại đến lợi ích của nhân dân thường là để hiếu kính cấp trên. Cho nên giám sát của cấp trên đối với cấp dưới đã biến thành giám sát của cha đối với con. Nguyên tắc nói chung của sự giám sát này là trong nhà có chuyện xấu không được truyền ra bên ngoài. Chỉ có thể việc to biến thành nhỏ, việc nhỏ hóa không có việc gì.

Sự giám sát đồng cấp như sự giám sát của anh đối với em, đặc biệt hiện nay cán bộ xã đã phát triển trở thành một giai tầng có thế lực mạnh, mâu thuẫn giữa cán bộ và quần chúng là mâu thuẫn giữa hai lợi ích khác nhau, cho nên giữa anh và em không thể moi ruột nhau ra cho người ta thấy. Sự giám sát này đã trở thành một sự bảo hộ. Còn sự giám sát của cấp dưới đối với cấp trên cũng chỉ là sự giám sát của con đối với cha.

Giám sát nên phát huy tác dụng giám sát của pháp luật. Không thể dùng giám sát trong đảng thay thế giám sát của pháp luật. Giám sát của pháp luật là hình thức cao nhất của giám sát nhân dân, là không dễ dàng gì thay thế được, nếu không xã hội không còn chính nghĩa công bằng và quan niệm pháp luật. Nên hoan nghênh sự giám sát của các đảng phái dân chủ và giới nhân sĩ trí thức, cổ vũ sự giám sát của dư luận.

Thứ ba phá tan sự lũng đoạn về quyền sử dụng người.

Chế độ đảng quản lý cán bộ rất tốt, nhưng phương thức quản lý có thể cải tiến. Hiện nay 99% cán bộ đều được sinh ra từ bộ máy tổ chức cán bộ của đảng các cấp, là do lãnh đạo quyết định, hình thành nên cục diện lũng đoạn. Sự lũng đoạn này không có lợi cho việc chọn lựa được nhiều nhân tài ưu tú, cũng không có lợi cho việc đào thải cán bộ, càng không có lợi cho việc giám sát lẫn nhau giữa cán bộ với nhau.

Cán bộ nên từ các đảng phái, các đoàn thể, thậm chí do cá nhân tiến cử, rồi thông qua sự sát hạch của bộ môn tổ chức. Tổ chức và cá nhân tiến cử nên chịu trách nhiệm. Ví dụ anh là cán bộ lãnh đạo, cán bộ được anh tiến cử vi phạm sai lầm chủ quan thì anh cũng phải giáng chức, xuống cấp và chịu xử lý trách nhiệm liên đới khác. Chỉ có như vậy đội ngũ cán bộ mới tích tụ được người có tài đức thật sự, chính phủ mới trở thành một chính phủ thật sự cầu thị.

Người bí thư đảng ủy xã đã trở thành tiêu điểm chú ý của dư luận. 3.000 tờ báo Phương Nam Cuối Tuần đưa tin về Lý Xương Bình trên trang nhất đã được một người kinh doanh ngay trong đêm chuyển về huyện Giám Lợi.

Bí thư huyện ủy điều động công an giữ xe, giữ báo. Những sự cố hi hữu đã xuất hiện.

LÝ XƯƠNG BÌNH

(Trần Trọng Sâm dịch)

Giải quyết vấn đề “tam nông” theo kiểu Lý Xương Bình nêu ra có lẽ còn phải cần rất nhiều thời gian, cần nhiều suy nghĩ, cần nhiều người phát ngôn, nhiều người xây dựng nữa. Nhưng điều đáng cho chúng ta vui mừng và được an ủi là bản thân vấn đề đã được phơi bày, không còn ai có thể che đậy, che giấu được nữa.

Một vấn đề phải trực diện đối mặt, chứ không phải cố tình trốn tránh lấp liếm che giấu, thì dù cho vấn đề đó có nghiêm trọng đến đâu vẫn không đáng sợ, chỉ cần chúng ta thật sự có dũng khí.

Rất nhiều người ái mộ anh hùng, mến phục vĩ nhân. Mến phục của tôi rất bình thường: tôi mến phục những con người có nếp nghĩ chân thật và là người phát ngôn những tiếng nói của thời đại.

TẦN SÓC (Tổng biên tập tạp chí kinh tế Cửa Sổ Phương Nam)(Nguồn: Tuổi trẻ)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ