Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
ECF: Tồn kho cà phê tại các cảng châu Âu tăng 2%
07 | 07 | 2019
So với tháng 3, cà phê dự trữ trong tháng 4 đã tăng 2% lên đạt 695.894 tấn.

 

 

Kho lưu trữ cà phê tại châu Âu

Theo báo cáo của Liên đoàn Cà phê châu Âu (the European Coffee Federation – ECF) hôm thứ Hai cho thấy tồn kho dự trữ trong tháng 4/2019 đã tăng 13.957 tấn, tức tăng 2,05 %.

 

Các số liệu được báo cáo bao gồm dự trữ tại 6 cảng châu Âu:  Barcelona, ​​Antwerp, Hamburg, Genova, Le Havre và Trieste.

Trong tháng 4, tồn kho dự trữ ghi nhận tăng ở các cảng.  Tại cảng Genova có mức tăng lớn nhất, tăng từ 12.116 tấn, lên 102.752 tấn. Cảng Antwerp tăng 3.568 tấn lên 377.321 tấn. Cảng La Havre tăng 989 tấn lên 28.333 tấn, trong khi tại cảng Trieste tăng 2.832 tấn lên 42.866 tấn.

Trái lại, ghi nhận tồn kho dự trữ tại cảng Hamburg đã giảm 4.559 tấn, xuống còn104.622 tấn. Tại cảng Barcelona tồn kho giảm 988 tấn, xuống còn 40.000 tấn.

Như vậy, tồn kho dự trữ tại 6 cảng trong tháng 4/2019 đạt tổng cộng 695.894 tấn (tương đương 11.598.233 bao, bao 60 kg).

 

Kho lưu trữ cà phê tại châu Âu

Theo báo cáo của Liên đoàn Cà phê châu Âu (the European Coffee Federation – ECF) hôm thứ Hai cho thấy tồn kho dự trữ trong tháng 4/2019 đã tăng 13.957 tấn, tức tăng 2,05 %.

 

Các số liệu được báo cáo bao gồm dự trữ tại 6 cảng châu Âu:  Barcelona, ​​Antwerp, Hamburg, Genova, Le Havre và Trieste.

Trong tháng 4, tồn kho dự trữ ghi nhận tăng ở các cảng.  Tại cảng Genova có mức tăng lớn nhất, tăng từ 12.116 tấn, lên 102.752 tấn. Cảng Antwerp tăng 3.568 tấn lên 377.321 tấn. Cảng La Havre tăng 989 tấn lên 28.333 tấn, trong khi tại cảng Trieste tăng 2.832 tấn lên 42.866 tấn.

Trái lại, ghi nhận tồn kho dự trữ tại cảng Hamburg đã giảm 4.559 tấn, xuống còn104.622 tấn. Tại cảng Barcelona tồn kho giảm 988 tấn, xuống còn 40.000 tấn.

Như vậy, tồn kho dự trữ tại 6 cảng trong tháng 4/2019 đạt tổng cộng 695.894 tấn (tương đương 11.598.233 bao, bao 60 kg).Mai Vy (giacaphe.vn)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ