Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ thương mại hàng tiêu dùng
24 | 08 | 2007
Thời gian: 30/8 - 05/09/2007

Địa điểm: Nhà thi đấu quân khu 7, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Ngành hàng: Hàng tiêu dùng

Đơn vị tổ chức: Công ty CP tổ chức HCTL Sài Gòn An PhaBáo cáo phân tích thị trường