Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đến năm 2020, GDP của Trung Quốc sẽ chiếm 22% của thế giới
11 | 09 | 2007
Theo xu thế lâu dài, tiềm lực GDP của TQ tương đương 2,4 lần mức tăng trưởng bình quân của thế giới, nếu xem xét từ tiềm lực tăng trưởng GDP bình quân đầu người là 8,4 lần, chúng ta hy vọng giữ được thế tăng như hiện nay, như vậy đến năm 2020 có thể sẽ chiếm 22% GDP thế giới

Tại diễn đàn " Sức cạnh tranh của Trung Quốc" lần thứ nhất, Nhà kinh tế học nổi tiếng, chuyên gia về tình hình đất nước Trung Quốc nêu ra rằng, nếu vẫn giữ được thế tăng hiện nay, đến năm 2020, GDP của Trung Quốc (TQ) sẽ chiếm 22% của thế giới.

Ông Hồ Yên Cương phân tích, xem xét từ góc độ tài nguyên kinh tế, dự kiến đến năm 2015, tổng lượng kinh tế (TLKT) của TQ trong TLKT thế giới có thể đạt tới 17,5%, có thể sẽ vượt Mỹ. Năm 1980, TLKT TQ trong TLKT thế giới ,mới chỉ chiếm 3,16%, đến năm 1998 đã lên tới 10,23%. Theo phương pháp thống kê của Ngân hàng thế giới, chỉ tiêu kinh tế của TQ nâng cao gần 7%, Ấn độ nâng cao 2%, Nhật có phần giảm, Nga giảm, Mỹ thay đổi không lớn.. Theo xu thế lâu dài, tiềm lực GDP của TQ tương đương 2,4 lần mức tăng trưởng bình quân của thế giới, nếu xem xét từ tiềm lực tăng trưởng GDP bình quân đầu người là 8,4 lần, chúng ta hy vọng giữ được thế tăng như hiện nay, như vậy đến năm 2020 có thể sẽ chiếm 22% GDP thế giới.

  Ông Hồ Yên Cương cho rằng, ảnh hưởng sự nâng cao vốn tài nguyên nhân lực của TQ có 2 nhân tố lớn. Một nhân tố quan trọng là trong thời gian qua dân số từ 15-64 tuổi tăng 10%. Thời gian tiếp thu giáo dục nâng cao, từ chưa đến 5 năm nâng cao tới 7 năm trở lên. Hai nguyên nhân tố đó sẽ dẫn đến sự biến hoá to lớn trong vốn nhân lực toàn cầu, năm 1980, vốn tài nguyên nhân lực của TQ chiếm 17,6% của thế giới, nhưng đến năm 1998 đã nâng lên tới 24%.

Từ góc độ tài nguyên thiên nhiên, từ 8,65% tăng lên tới 9,64%, chủ yếu chịu sự hạn chế của tài nguyên thiên nhiên. Nhưng những chỉ tiêu về tài nguyên lại nâng cao rõ rệt như chỉ tiêu năng lượng, chỉ tiêu phát điện, và không thể có thế tăng lên mãi như tài nguyên nhân lực.

Về tài nguyên vốn, tỷ trọng đầu tư trong nước nâng cao rất nhiều, hiện nay đã chiếm gần 17,6% của TL thế giới, thấp hơn Mỹ một chút. Nhưng trong thị trường vốn của TQ, về giá trị thị trường của cổ phiếu chỉ chiếm 0,84% của thế giới. Về vốn đầu tư trực tiếp vào TQ, chiếm 1/5 TL thế giới vào năm 1998, của Mỹ cũng sấp xỉ 1/5.

Tri thức và công nghệ là là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của thế kỷ 21, tỷ lệ của TQ trong chỉ tiêu tài nguyên thế giới vẫn thấp, năm 1980 là 0,79%, năm 1998 là 1,85%, khoảng cách với Mỹ và Nhật còn rất xa.

Thông qua phân tích những tài nguyên then chốt như tài nguyên kinh tế, vốn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên vốn, tài nguyên tri thức công nghệ, chính phủ, thực lực quân sự, tài nguyên quốc gia... Ông Hồ Yên Cương nêu ra rằng, nếu so với Mỹ, đơn nhất ưu thế, đa phần yếu thế. Hơn 20 năm qua, TQ rút ngắn khoảng cách sức mạnh tổng hợp quốc gia vớiMỹ, năm 1980, TQ và Mỹ chênh lệch 5 lần, năm 1998, rút lại chỉ còn 3 lần., khiến TQ càng tin tưởng về cải cách mở cửa. Mục tiêu phát triển trong tương lại, là rút từ 3 lần xuống dưới 2 lần sau 20 năm phấn đấu không mệt mỏi.Theo sinoviet.com
Báo cáo phân tích thị trường