Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Lũy tiến Xuất khẩu
18 | 09 | 2007
Xuất khẩu gạo trong 14 ngày đầu tháng 09/2007 đạt 210.357 tấn, trị giá 61,999 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu từ ngày 1/1/2007 đến ngày 14/9/2007 đạt 3.530.564 tấn, trị giá 1,031 tỷ USD.Theo rice.com.vn

Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ