Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu gạo và phân bón
25 | 07 | 2008
Ngày 21/7, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định ban hành mức thuế tuyệt đối thuế xuất khẩu gạo và phân bón. Mức thuế tuyệt đối cao nhất là 2,9 triệu đồng/tấn đối với gạo, 5.000 đồng/kg đối với phân bón.

Mặt hàng gạo chịu 8 mức thuế tuyệt đối được tính dựa vào giá gạo xuất khẩu theo giá FOB (giá giao tới mạn tàu chở hàng, chưa có bảo hiểm). Gạo xuất khẩu có giá từ 600 đến dưới 700 USD/tấn chịu thuế 500.000 đ/tấn, từ 700 USD/tấn đến dưới 800 USD/tấn chịu thuế 600.000 đ/tấn...

Mức thuế tuyệt đối tăng lũy tiến từ 800 đ/tấn - 2,9 triệu đ/tấn theo mức tăng của giá xuất khẩu gạo tương ứng từ 800 USD/tấn - 1.300 USD/tấn.

Đối với mặt hàng phân bón, mức thuế tuyệt đối 4.000 đồng/kg được áp dụng đối với phân SA và DAP; mức 5.000 đ/kg đối với phân Urê và Kali.Nguồn: CAND
Báo cáo phân tích thị trường