Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
VNPT gấp rút hoàn thành hệ thống thông tin phục vụ APEC
21 | 08 | 2007
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cho biết, trước ngày 31/10 việc lắp đặt hệ thống cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông và Internet tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia phục vụ Hội nghị APEC 2006 sẽ hoàn thành và dự kiến đến ngày 5/11 sẽ tổng diễn tập, kiểm tra lần cuối các dịch vụ này.
Hiện VinaPhone và MobiFone đang làm thủ tục để khảo sát, triển khai sóng thông tin di động trong khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đáp ứng nhu cầu sử dụng được dự báo sẽ rất lớn, đặc biệt tại Trung tâm Báo chí.

Để phục vụ tốt thông tin liên lạc cho các hoạt động của Hội nghị APEC, VNPT đã phân công cho các đơn vị triển khai hạ tầng mạng lưới, dịch vụ bưu chính viễn thông để đáp ứng tốt nhất các nhu cầu về phát hình trực tiếp của các hãng thông tấn báo chí trong và ngoài nước.

Các Công ty dịch vụ viễn thông, Bưu điện Hà Nội triển khai mạng phục vụ phát hình quốc tế; bố trí thiết bị để thực hiện phát sóng đồng thời trên các kênh hình; triển khai các xe phát hình lưu động tại trung tâm, các điểm liên quan và khoảng 30 khách sạn, trong đó xây dựng cả đường phát hình qua hướng Vệ tinh Intelsat SBE-2A; tổ chức đường truyền số liệu và ADSL băng rộng cố định, không dây WIFI tại Trung tâm Báo chí và khu vực dành cho các đoàn, đồng thời kết nối internet dự phòng cho Cục Bưu điện Trung ương để đảm bảo an toàn tuyệt đối và tốc độ truy cập nhanh.

VNPT còn cho biết, ngoài việc đáp ứng nhu cầu lớn về thông tin liên lạc tại hơn 100 phòng làm việc của các đoàn và của các hãng thông tấn nước ngoài, tại Trung tâm Báo chí, VNPT còn triển khai 2 điểm kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông và công nghệ thông tin./.(Theo www.vnagency.com.vn)
Báo cáo phân tích thị trường