Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Chăn nuôi sẽ chiếm hơn 40% sản lượng nông nghiệp
21 | 01 | 2008
Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt ngày 16/1 đặt mục tiêu tăng tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp lên mức trên 42%.

Theo Chiến lược, ngành chăn nuôi sẽ cơ bản chuyển sang sản xuất theo phương thức công nghiệp, trang trại vào năm 2020, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mức tăng trưởng bình quân của ngành từ nay đến năm 2010 là 8-9% năm, giai đoạn 2010-2015 đạt khoảng 6-7% năm và 2015-2020 đạt khoảng 5-6% năm.

Ngành chăn nuôi cũng phấn đấu đến năm 2020, sản lượng thịt xẻ các loại là 5,5 triệu tấn, trong đó 63% là thịt lợn, 32% là thịt gia cầm và 4% là thịt bò.

Để thực hiện các mục tiêu trên, chiến lược đã đề ra các nhóm giải pháp về quy hoạch, khoa học-công nghệ, tài chính-tín dụng, đất đai, thương mại, thức ăn và kiểm soát chất lượng./.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường