Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Trái cây Việt Nam rộng đường sang Trung Quốc
09 | 06 | 2008
Hiệp định kiểm dịch động thực vật giữa 2 nước Việt Nam – Trung Quốc vừa được ký kết. Đây là khung pháp lý bền vững để mở rộng thị trường xuất khẩu trái cây Việt Nam sang Trung Quốc. Các quy định kiểm dịch hay tuỳ tiện thay đổi trước đây từ nay đều bị xoá bỏ.

Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc nhấn mạnh như trên trong thư thông báo vừa gửi Hiệp hội trái cây Việt Nam. Thông báo cũng khuyến khích Hiệp hội tổ chức các đoàn doanh nhân sang Trung Quốc trực tiếp bàn việc ký kết các hợp đồng thương mại thay vì phải qua trung gian như trước đây, kể cả hợp đồng cung ứng tiêu thụ tại các thành phố lớn có nhu cầu cao. Được biết Trung Quốc vốn là thị trường tiêu thụ 40% trái cây nói chung và 80% trái cây tươi xuất khẩu của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu trái cây từ Việt Nam sang Trung Quốc đạt 134 triệu USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.Nguồn: Trung tâm Thông tin thương mại
Báo cáo phân tích thị trường