Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mẫu rau vượt dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại các chợ đầu mối ở Thành phố Hồ Chí Minh khá cao
12 | 09 | 2008
Theo Chi cục bảo vệ thực vật (BVTV) thành phố Hồ Chí Minh, kết quả kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại các chợ đầu mối Hóc Môn, Tam Bình và Bình Điền chiếm tỉ lệ đến 4,35% (149/3.423 mẫu).
Kế đến là các doanh nghiệp và siêu thị, tỷ lệ tương ứng chiếm 1% (2/201 mẫu). Riêng tại các khu vực sản xuất trên địa bàn thành phố chỉ có 0,12% mẫu rau (2/1.665 mẫu) vượt dư lượng. Điều này chứng tỏ khu vực lưu thông phân phối chưa được kiểm soát tốt, nhất là lượng lớn rau từ các tỉnh đưa về tiêu thụ tại thành phố Hồ Chí Minh.

Chi cục BVTV thành phố đã tăng cường công tác quản lý dư lượng thuốc BVTV trên rau quả tại các chợ đầu mối, hỗ trợ các chợ đầu mối thực hiện dự án xây dựng phòng thí nghiệm phân tích nhanh, tập huấn phương pháp phân tích nhanh dư lượng thuốc BVTV theo phương pháp teskit (Thái Lan) cho cộng tác viên tại các chợ. Chi cục cũng vừa được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2005 đối với hoạt động của phòng thí nghiệm. Đây là cơ sở pháp lý trong lộ trình tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm trong rau quả, kể cả các loại sản phẩm khác trong nông nghiệp. Bên cạnh đó, Chi cục BVTV thành phố còn tham gia dự án liên kết sản xuất rau an toàn của 9 tỉnh có nguồn rau đưa về thành phố, nhằm tăng cường mối liên kết sản xuất, tiêu thụ và chế biến rau an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Tính đến đầu tháng 9/2008, nông dân thành phố đã gieo trồng được 10.200 ha rau đậu các loại, trong đó rau an toàn chiếm đến 98%; sản lượng thu hoạch được hơn 180.000 tấn rau các loại./.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường