Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Myanmar phát triển sản xuất cao su để xuất khẩu
06 | 10 | 2008
Chính phủ Myanmarr đặt mục tiêu mở rộng diện tích trồng cây cao su thêm 81.000 hécta, nhằm thúc đẩy xuất khẩu cao su trong tài khóa 2008-2009 (bắt đầu từ tháng 4/08).
Trong tài khoá 2007-2008, Myanmar đã trồng 364.500 hécta cao su, đạt sản lượng trên 80.000 tấn, trong đó xuất khẩu 60.000 tấn.
Với lượng mưa nhiều, điều kiện khí hậu và đất đai thuận lợi, bang Mon ở miền đông nam Myanmar trở thành khu vực sản xuất cao su lớn nhất nước trong nhiều năm qua. Ngoài ra, cao su cũng được trồng nhiều tại khu vực Tanitharyi và tại các bang như Kachin, Kayin và Shan, với hình thức trồng cao su được chuyển đổi từ quy mô nhỏ tới quy mô thương mại.
Myanmar đang có kế hoạch mở rộng trên 40.000 ha trồng cao su dọc theo dãy núi May Yu tại phía Đông bang Rakhine -một phần trong kế hoạch mở rộng canh tác để lấy mủ cao su trong giai đoạn 10 năm (2008-2008 đến 2017-2018).
Ngành trồng trọt cây cao su của Myanmar được phục hồi sau năm 1988 do các doanh nghiệp nhà nước được phép thúc đẩy canh tác và kinh doanh mủ cao su một cách rộng rãi.
Cùng với đay, bông và một số cây khác thì cao su là cây trồng công nghiệp chính của Myanmar. Trong đó, mủ cao su được xuất khẩu chủ yếu tới Trung Quốc, Malaixia, Singapore, Việt Nam, Thái Lan và Inđônêxia.
Nguồn: http://vinanet.vn
Báo cáo phân tích thị trường