Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Đồ gỗ, thủy sản cẩn trọng với Farm Bill 2008
02 | 12 | 2008
Trong cuộc họp mới đây giữa Bộ Công Thương và các hiệp hội, ngành hàng bàn về xúc tiến xuất khẩu, Hiệp hội Thủy sản và Hiệp hội Đồ gỗ Việt Nam đã khuyến cáo doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng này vào Hoa Kỳ cần cẩn trọng với Đạo luật Nông nghiệp 2008 (Farm Bill 2008).
Vậy Farm Bill 2008 ảnh hưởng đến những sản phẩm xuất khẩu nào? Mức độ ảnh hưởng đến đâu? Doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam cần chú ý những điểm gì?

Đạo luật Nông nghiệp 2008 của Hoa Kỳ đã được Quốc hội Mỹ chính thức thông qua vào ngày 18/6/2008. Mang số hiệu H.R. 6124, Farm Bill 2008 có tên đầy đủ là “Đạo luật quy định về việc tiếp nối các chương trình nông nghiệp và các chương trình khác của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ tới năm tài chính 2012, và quy định một số vấn đề khác”, tên ngắn gọn là “Đạo luật về Thức ăn, Bảo tồn, và Năng lượng năm 2008” (Food, Conservation, and Energy Act of 2008).

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, phạm vi điều chỉnh của Farm Bill 2008 rất rộng, chắc chắn sẽ tác động nhiều tới các hoạt động kinh doanh xuất, nhập khẩu các mặt hàng liên quan của Việt nam với thị trường Mỹ.

Các bộ, ngành liên quan phía Hoa Kỳ trong thời gian tới sẽ có hướng dẫn bằng văn bản các vấn đề của đạo luật này. Hiện nay, vẫn chưa thể đánh giá một cách đầy đủ ảnh hưởng và tác động của Farm Bill 2008 đến các sản phẩm nông nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, Bộ Công Thương có khuyến cáo một số điểm các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ và thủy sản sang Hoa Kỳ cần lưu ý.


vneconomy.vn
Báo cáo phân tích thị trường