Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thêm 200 triệu USD cho Dự án Năng lượng nông thôn
19 | 01 | 2009
Tại công văn ngày 15/1, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung 200 triệu USD vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án Năng lượng nông thôn II (RE II).

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan phê duyệt báo cáo đầu tư bổ sung cho Dự án và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm tiến hành các thủ tục với WB để bổ sung vốn vay cho Dự án.
Dự án Năng lượng nông thôn 2 có mục tiêu: cải tạo nâng cấp và mở rộng lưới điện trung áp nhằm nâng cao độ tin cậy và chất lượng cung cấp điện; độ an toàn và giảm tổn thất điện năng đáp ứng nhu cầu cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội với giá hợp lý tại các vùng nông thôn, đồng thời củng cố và nâng cao năng lực, hoàn thiện tổ chức quản lý điện nông thôn tại các địa phương.
Dự án RE II có vốn đầu tư 329,5 triệu USD, trong đó vốn vay WB 220 triệu USD dành cho mua sắm vật tư, công tác xây lắp và trợ giúp kỹ thuật, thời hạn vay 40 năm, 10 năm ân hạn.Nguồn: Báo Công Thương Điện Tử
Báo cáo phân tích thị trường