Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
2 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo đạt hơn 1,05 triệu tấn
02 | 03 | 2009
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: tháng 2/2009, xuất khẩu gạo ước đạt 750.000 tấn, nâng tổng lượng gạo xuất khẩu 2 tháng đầu năm lên hơn 1,05 triệu tấn, giá trị xuất khẩu đạt 479 triệu USD, gấp 2,29 lần về khối lượng và 2,51 lần về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, ngoài mặt hàng gạo, đa số các mặt hàng nông, lâm, thủy sản khác đều chịu tác động mạnh từ khủng hoảng tài chính thế giới nên đều có sự sụt giảm về giá trị xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm. Một số mặt hàng như cà phê xuất khẩu đạt khoảng 267.000 tấn với giá trị 411 triệu USD, giảm hơn 11,5 %; cao su xuất khẩu ước đạt 69.000 tấn, đạt giá trị 85 triệu USD, giảm tới hơn 55% về giá trị do giá cao su giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Thủy sản cũng có xu hướng giảm như các mặt hàng xuất khẩu khác và chỉ đạt 415 triệu USD, giảm 15,5% so với cùng kỳ. Đây chính là nguyên nhân khiến giá trị xuất khẩu, nông, lâm, thủy sản 2 tháng đầu năm chỉ đạt gần 2 tỉ USD, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm 2008.

Để sớm khắc phục khó khăn trong xuất khẩu nông, lâm, thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành hàng đặc biệt quan tâm tới công tác thông tin, dự báo về giá cả thị trường trong và ngoài nước để chủ động trong sản xuất kinh doanh. Toàn ngành duy trì sản lượng nông sản, đồng thời tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và năng lực cạnh tranh, sớm hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Riêng điều hành xuất khẩu gạo cần theo hướng mở, có định lượng để tránh tồn đọng, trong đó có sự ưu tiên cho 2 Tổng công ty Lương thực miền Bắc và miền Nam./Nguồn: vinanet
Báo cáo phân tích thị trường