Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ tiền thay thế xe công nông, xe thô sơ
04 | 05 | 2009
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ chủ sở hữu phương tiện xe công nông; xe thô sơthuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông khi chuyển đổi phương tiện hoặc chuyển đổi nghề.

Theo đó, chủ sở hữu khi thay thế xe thuộc diện bị đình chỉ tham gia giao thông để mua xe cơ giới 3 bánh, 4 bánh (loại xe được phép lưu hành) hoặc chuyển đổi nghề sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/xe. Đối với trường hợp mua xe tải để thay thế ngoài mức hỗ trợ 5 triệu đồng/1 xe, chủ sở hữu phương tiện còn được hỗ  trợ thêm 4 triệu đồng/1 xe tải mới mua, với điều kiện số xe tải mua mới được hỗ trợ không vượt quá số xe phải thay thế.

Để được hỗ trợ, chủ sở hữu các phương tiện chỉ cần có xác nhận nơi cư trú của UBND xã, phường, thị trấn.

Quyết định này áp dụng trên toàn quốc từ ngày 29/4/2009 và hết hạn vào ngày 31/12/2009. Những hộ gia đình tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên không được hưởng hỗ theo Quyết định này.Nguồn: Nông nghiệp VN
Báo cáo phân tích thị trường