Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Việt Nam và In-đô-nê-xi-a hợp tác về Nghề cá biển
23 | 07 | 2009
Theo Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), trong 2 ngày 31/7 và 1/8/2009, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Nghề cá Việt Nam và Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản sẽ phối hợp tổ chức Hội thảo hợp tác giữa Việt Nam và In-đô-nê-xi-a trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh Nghề cá biển.

Các nội dung chính được thảo luận tại hội thảo tập trung về một số vấn đề liên quan đến vùng biển tiếp giáp giữa 2 nước; việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực thuỷ sản; thực hiện các chính sách giám sát và xử lý việc đánh bắt cá bất hợp pháp; chính sách và cơ hội phát triển nghề kinh doanh đánh bắt cá; cơ hội đầu tư trong lĩnh vực thuỷ sản, đặc biệt đối với nhà đầu tư nước ngoài; các quy định và chính sách có liên quan.

Các chuyên gia ngành thuỷ sản đánh giá, đây là dịp tốt để các cơ quan, các doanh nghiệp và ngư dân Việt Nam tìm hiểu những vấn đề đang vướng mắc và quan tâm; đồng thời, trao đổi kinh nghiệm, khả năng hợp tác trong lĩnh vực khai thác và kinh doanh nghề cá biển, làm cơ sở để hai bên nghiên cứu đề xuất, hoạch định chính sách hợp tác giữa 2 nước về nghề cá phù hợp với luật pháp của hai nước và quốc tế.Theo FSIU
Báo cáo phân tích thị trường