Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Quảng Trị được mùa tôm thẻ chân trắng
27 | 07 | 2009
Ông Trần Đức Nhu - Phó giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Trị cho biết, khả năng năm nay tỉnh được mùa lớn tôm thẻ chân trắng, và đây là năm được mùa tôm thẻ chân trắng nhất từ 4 năm trở lại đây.

Ông Nhu cho biết, năm nay bà con trong tỉnh đã nuôi tổng cộng 300 ha tôm thẻ chân trắng, tăng 160 ha so với năm 2008. Các huyện có diện tích nuôi nhiều là Triệu Phong 100 ha, Hải Lăng 70 ha, số diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng còn lại thuộc các huyện thị Gio Linh, Vĩnh Linh và thị xã Đông Hà. Các hộ gia đình tuỳ theo điều kiện có thể nuôi từ 1-3 vụ tôm thẻ chân trắng/năm. Vừa qua, nhiều hộ đã thu hoạch vụ thứ nhất, một số hộ đang thu hoạch vụ thứ hai, tổng cộng ước tính thu được trên 2.500 tấn tôm. Với giá bán hiện nay dao động trên dưới 52.500 đồng/kg, tính ra, người nuôi tôm thu lãi được trên 21.000 đ/kg sản phẩm.

Theo ước tính của Ngành thủy sản Quảng Trị, sản lượng tôm thẻ chân trắng thu được trong năm nay (cả 3 vụ) ước đạt trên 5.000 tấn, tăng gấp 3 lần năm 2008.

(Theo Nông nghiệp Việt Nam)Báo cáo phân tích thị trường