Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
EU công nhận bổ sung 30 Doanh nghiệp chế biến thuỷ sản
19 | 08 | 2009
Theo đề nghị của Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban Châu Âu đã chính thức chấp thuận và công bố bổ sung 30 doanh nghiệp, điều chỉnh thông tin đối với 10 doanh nghiệp, nâng tổng số các doanh nghiệp Việt Nam được phép chế biến thuỷ sản xuất khẩu vào thị trường EU lên 330 doanh nghiệp.

 (Danh sách được đăng tải tại địa chỉ: http://sanco.ec.europa.eu/traces/output/FFP_VN_en.pdf).
Tải danh sách chi tiết tại đây Kiều Nga
Báo cáo phân tích thị trường