Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhu cầu thực phẩm toàn cầu sẽ tăng gấp 3 vào năm 2050
21 | 02 | 2012
Theo Global Industry Analysts, Inc (GIA), dự kiến nhu cầu thực phẩm toàn cầu sẽ tăng gấp 3 lần vào năm 2050 để đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng. Do vậy, tự cung tự cấp thực phẩm sẽ là mục tiêu sống còn trên toàn cầu.

Trong khi đó, theo báo cáo của GIA, ngành nông nghiệp toàn cầu sẽ được thúc đẩy chủ yếu bởi dân số tăng nhanh, tiêu thụ thực phẩm tăng và nhu cầu đáp ứng đủ lương thực thực phẩm cho dân số toàn cầu - được dự kiến sẽ lên tới 4,1 tỉ tấn vào năm 2015.

Gia tăng chăn nuôi qui mô nhỏ, tăng cường sử dụng công nghệ và nhu cầu tăng nhanh đối với các mặt hàng thực phẩm tại các thị trường mới nổi như: Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil dự kiến sẽ thúc đẩy ngành nông nghiệp tăng trưởng mạnh mẽ.

Các chính sách của chính phủ trên toàn cầu nhằm gia tăng sản lượng để đạt được tự cung tự cấp trên toàn cầu, được tính toán bằng sản lượng trung bình trên đầu người - đã liên tục tăng trong những năm qua.

Chính phủ của nhiều nước đang phát triển đã tăng diện tích đất sản xuất nông sản hữu cơ – loại sản phẩm có tiềm năng tiêu thụ rất lớn trên thị trường quốc tế.

Ngoài việc cung cấp đấy đủ thực phẩm, ngành nông nghiệp cũng cũng tạo việc làm cho các vùng nông thôn. Lĩnh vực này cũng là nguồn cung cấp hàng đầu về nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến như thực phẩm và đồ uống, thực phẩm hữu cơ, bánh kẹo…Theo VINANET
Báo cáo phân tích thị trường