Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhu cầu thủy sản thế giới sẽ tăng trong năm tới
04 | 01 | 2008
Theo báo cáo của Bộ Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản, trong những năm tới nhu cầu thủy sản thế giới sẽ tăng theo mức tăng dân số và thu nhập, trong khi nhu cầu của Nhật sẽ giảm. Dự báo sản lượng thủy sản khai thác tự nhiên vẫn thấp vì vậy thế giới sẽ ngày càng phụ thuộc vào thủy sản nuôi trồng.

Nhu cầu thủy sản có thể sẽ vượt sản lượng. Đến năm 2015, nhu cầu sẽ đạt 180 triệu tấn, tăng gấp 1,4 lần so với 130 triệu tấn vào những năm 1999-2001. Giá thủy sản dự kiến sẽ tăng 3%/năm vào năm 2010 và tăng 3,2% vào năm 2015.

Đối với Nhật Bản, nguồn cung cấp thủy sản bình quân đầu người và tiêu thụ hàng ngày có thể giảm vì người Nhật có xu hướng tránh các món ăn thủy sản. Nếu xu hướng hiện nay vẫn tiếp tục, thì lượng tiêu thụ thủy sản tính theo đầu người của Nhật vào năm 2010 có thể giảm xuống mức của năm 1965.

Về triển vọng cung-cầu thủy sản ở Nhật trong những năm tới, dự báo nhu cầu có thể tăng vì thu nhập tăng, sự thay đổi khẩu vị và mối quan ngại về sức khỏe và an toàn thực phẩm.

Nhưng cũng sẽ có những yếu tố hạn chế sản xuất như nguồn lợi thủy sản hạn hẹp và ảnh hưởng của sự thay đổi khí hậu và môi trường biển.

Báo cáo cũng đề cập đến khả năng sẽ bước vào một kỷ nguyên mà các nước cạnh tranh với nhau gay gắt hơn về thủy sản nếu nguồn cung ngày càng hạn hẹp, đẩy giá trên thị trường thế giới tăng, trong khi nhu cầu ngày càng cao.
 
Dựa vào đánh giá này, có thể nhận thấy Nhật cần phải tích cực cải cách chính sách nghề cá dựa vào Kế hoạch Nghề cá mới và cải tiến hệ thống cung cấp thủy sản ổn định theo nhu cầu của người tiêu dùng.Theo www.baothuongmai.com.vn
Báo cáo phân tích thị trường