Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Bình Thuận: Ưu tiên cho hộ chính sách nghèo vay vốn
15 | 10 | 2007
Tỉnh Bình Thuận đã ra Quyết định số 58/2007/QĐ-UBND ban hành quy định về việc ưu tiên cho hộ chính sách nghèo vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh, cải thiện đời sống.
 
Theo quy định trên, đối tượng thuộc diện hộ nghèo được cho vay vốn bao gồm: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; gia đình liệt sĩ (cha, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ); Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đầy; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng.
Đối với những hộ vay vốn thuộc diện trên là thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn, được tổ ưu tiên đề nghị vay vốn thì không phải thế chấp tài sản và được miễn lệ phí làm thủ tục vay vốn.
Thời hạn cho vay vốn do Ngân hàng Chính sách xã hội và hộ vay thỏa thuận căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của hộ vay.
Mức cho vay đối với từng hộ chính sách nghèo được xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn, vốn tự có và khả năng hoàn trả của hộ vay.
Lãi suất cho vay sẽ được Quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ 100% trong thời hạn tối đa là 03 năm cho một chu kỳ vay và chỉ được hỗ trợ cho một lần vay. Trường hợp bị chuyển nợ quá hạn theo quy định hiện hành, hộ chính sách nghèo phải trả nợ quá hạn này cho Ngân hàng Chính sách xã hội.


Theo Vinanet
Báo cáo phân tích thị trường