Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp xuống 20-22%
26 | 03 | 2008
Ngày 23.3, Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội thông báo kết quả hội thảo "Lấy ý kiến sửa đổi Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng".
Mục tiêu hội thảo là nhằm: Tiếp tục tạo môi trường đầu tư thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh; giảm mức thuế chung theo chiến lược cải cách thuế đến năm 2010, góp phần tăng cường tiềm lực tài chính cho DN; quy định lại mức ưu đãi để thu hút đầu tư có chọn lọc; bảo đảm chính sách thuế rõ ràng, minh bạch, phù hợp với thông lệ quốc tế và bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước...

Thảo luận tại hội thảo, đối với dự thảo Luật Thuế VAT (sửa đổi), đa số ý kiến nhất trí: Chỉ nên áp dụng một mức thuế suất và nên có lộ trình thực hiện cụ thể; áp dụng một phương pháp tính thuế là phương pháp khấu trừ...

Đối với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), ý kiến chung của các đại biểu cho rằng, nên điều chỉnh giảm mức thuế thu nhập doanh nghiệp từ 28% như hiện nay xuống còn 25%, hoặc thậm chí là từ 20-22% là cần thiết, nhằm thúc đẩy nền kinh tế, tăng thu hút đầu tư từ các nước và các tổ chức nước ngoài...Nguồn: Lao Động
Báo cáo phân tích thị trường