Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Để nghiệp nông không gắn với kiếp nghèo!
15 | 06 | 2008
Xưa nay, người làm nông quanh năm suốt tháng với điệp khúc: gieo trồng – chăm bón – thu hoạch, công sức tiền bạc bỏ ra, đầu tư vào một vụ mùa có khi bằng cả tài sản có được.

Tuy nhiên, kết quả, sản lượng có đạt được hay không còn phải trông chờ vào nhiều yếu tố: thời tiết, khí hậu, dịch bệnh,… Có vụ may mắn trời thương sản phẩm làm ra đủ trừ chi phí và trang trải cuộc sống. Ngược lại có năm mất mùa, nông dân thất thu, tiền đầu tư mất trắng. Hậu quả phía sau: nghèo đói, thiếu ăn, thiếu mặc, con em bỏ học,…

Cứ thế, cái vòng nghèo cứ mãi quẩn quanh người nông dân và nhất là khi bão giá ngày càng có nguy cơ bùng phát lớn. Để nghiệp nông không gắn với kiếp nghèo, thiết nghĩ Nhà nước nên thực hiện các chính sách, chiến lược nhằm mở rộng phát triển nông nghiệp như sau:

Nhà nước cần tăng cường hơn các mô hình hóa nông nghiệp vào từng địa phương, đối tượng nông dân cụ thể: V-A-C, V-A-C-Đ,… hoạch định các chỉ tiêu rõ ràng theo hướng phát triển hợp lý trong từng khu vực. Đẩy mạnh sản xuất chăn nuôi, đưa các mô hình trang trại vào thực hành thí điểm ở những vùng miền có địa hình cao.

Hơn nữa, Nhà nước cần có các chế độ ưu tiên, hỗ trợ vốn, giống chuẩn… đến các vùng kinh tế khó khăn để giúp nông dân trong sản xuất. Các trung tâm khuyến nông – lâm – ngư, các sở – phòng nông nghiệp địa phương thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện cho nông dân tiên tiến để họ có thể trực tiếp chỉ dẫn, phổ biến cho dân trong vùng, giúp nông dân dễ tiếp cận các cách thức sản xuất.

Cần có biện pháp bảo hộ giá, tránh tình trạng tư thương chèn ép giá nông dân. Chính điều này làm cho nông dân vốn nghèo lại càng nghèo hơn. Cuối cùng, mỗi địa phương nên xây dựng các cơ quan thông tin để nông dân có thể tiếp cận trực tiếp để trao đổi, yêu cầu giải thích chỉ dẫn những vướng mắc trong vấn đề nông nghiệp.

 Nguồn: Sài Gòn Giải Phóng
Báo cáo phân tích thị trường