Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thành phố Lào Cai: Tạo vùng chuyên canh trên 100 ha rau an toàn
03 | 07 | 2008
Đó là mục tiêu trong đề án phát triển rau an toàn giai đoạn 2005 – 2010 đã được UBND thành phố Lào Cai phê duyệt.
Kế hoạch triển khai sản xuất rau an toàn trên địa bàn thành phố Lào Cai nhằm nâng cao chất lượng và tạo nguồn rau sạch cung ứng trên thị trường, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng và người sản xuất, đồng thời hướng tới việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm rau an toàn của thành phố trong tương lai.

Thực hiện mục tiêu này, trong năm 2008, UBND thành phố Lào Cai vừa triển khai sản xuất 40 ha rau an toàn, với 389 hộ nông dân thuộc 23 thôn tại phường Bình Minh.

Quá trình sản xuất chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: Từ tháng 1/7 đến tháng 10/2008 là 10 ha với 104 hộ nông dân thuộc 4 thôn tham gia. Giai đoạn 2 từ tháng 10 đến tháng 12/2008 là 30 ha với 285 hộ nông dân thuộc 19 thôn tham gia. Những loại rau được trồng phổ biến là bắp cải, su hào, đậu, đỗ, dưa chuột, rau cải các loại, rau gia vị các loại… (do nhân dân tự quyết định chủng loại, giống rau có sự tư vấn của cơ quan chuyên môn để phù hợp với trình độ sản xuất).

Quy trình sản xuất rau an toàn phải theo đúng hướng dẫn quy trình, kỹ thuật của cơ quan chuyên môn, đảm bảo đến hết năm 2008, tất cả các hộ nông dân được tập huấn kỹ thuật sản xuất rau an toàn theo phương pháp IPM. Đồng thời, rau an toàn phải được kiểm tra trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ.

Sau khi thực hiện sản xuất rau an toàn tại phường Bình Minh trong năm 2008, UBND thành phố tiếp tục triển khai kế hoạch sản xuất rau an toàn tại các phường khác trên địa bàn thành phố sao cho đến năm 2009, tất cả các hộ nông dân sản xuất rau chuyên canh trên địa bàn thành phố Lào Cai đều phải thực hiện sản xuất rau an toàn.Nguồn: agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường