Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Doanh nghiệp sẽ phải kiểm toán năng lượng
03 | 11 | 2008
Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Trong Dự thảo này quy định bắt buộc cứ 5 năm doanh nghiệp sử dụng từ 3 triệu Kw/h điện/năm trở lên sẽ phải thực hiện kiểm toán năng lượng.

Ngày 30/10, tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam và Hiệp hội các Phòng thử nghiệm Washington đã tổ chức Hội thảo Việt Nam - Hoa kỳ 2008 về đánh giá sự phù hợp sở dụng hiệu quả năng lượng trong các công trình xây dựng và thiết bị điện tử.
Tại đây, ông Hoàng Dương Thanh, Chuyên viên Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Bộ Công Thương cho biết: ở Việt Nam hiện nay, mức tiêu hao năng lượng để sản xuất ra một đơn vị kinh tế của Việt Nam còn quá cao so với các nước trong khu vực.

Trong khi đó, nếu thực hiện đầy đủ các quy chuẩn quốc tế về xây dựng và sử dụng các nguồn năng lượng, ngành công nghiệp xi măng và nông nghiệp có thể tiết kiệm được 50% năng lượng tiêu thụ.

Mặt khác, do thói quen, mặt bằng văn hóa tiêu dùng xã hội, mức độ, quy mô sản xuất kinh doanh, nên sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Việt Nam hiện nay chưa được khuyến khích và chú trọng, điều này đã làm thất thoát năng lượng khá nhiều.

Đặt mục tiêu tiết kiệm năng lượng tối đa trong thời gian tới, Bộ Công Thương đang xây dựng Dự thảo luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả quy định bắt buộc 5 năm 1 lần doanh nghiệp có sử dụng 3 triệu Kw/h điện/năm hoặc tương đương trở lên sẽ phải thực hiện kiểm toán năng lượng để có báo cáo lên các cơ quan quản lý.

Một trong những giải pháp của Chương trình mục tiêu Quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả giai đoạn 2006 - 2015 là thực hiện kiểm toán năng lượng. Năm 2007 đã thực hiện thí điểm giải pháp này với 10 doanh nghiệp có sử dụng 3triệu Kw/h điện/năm và bước đầu đã đạt được kết quả.

Do vậy, năm 2008 việc thực hiện kiểm toán năng lượng sẽ được mở rộng hơn quy mô thí điểm với khoảng 20 - 30 doanh nghiệp.Nguồn: Dân trí
Báo cáo phân tích thị trường