Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hỗ trợ 100 tỷ đồng cho tỉnh Hà Giang thanh toán nợ xây dựng cơ bản đối với các công trình đã hoàn thành
29 | 09 | 2007
Ngày 15/11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có ý kiến chỉ đạo các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND tỉnh Hà Giang về việc xử lý nợ xây dựng cơ bản các công trình đã hoàn thành của tỉnh Hà Giang. Theo đó, Thủ tướng quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2006 cho tỉnh Hà Giang để thanh toán nợ khối lượng các công trình đã hoàn thành.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Trước mắt, Bộ Tài chính ứng trước 100 tỷ đồng cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang để triển khai thực hiện trong tháng 11/2006.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang chịu trách nhiệm quản lý, thanh toán số vốn trên đúng mục đích, đúng đối tượng; đối với các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm đang được Bộ Công an điều tra, làm rõ, tạm thời chưa thanh toán.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang thống nhất số nợ khối lượng xây dựng cơ bản còn lại của tỉnh Hà Giang để bố trí nguồn vốn thanh toán dứt điểm trong năm 2007-2008 như ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.(Nguồn: Chính phủ)
Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ