Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
26 loại hàng hoá không chịu thuế giá trị gia tăng
08 | 01 | 2009
Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn vừa ký Thông tư số 129 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP của Chính phủ.
Thông tư nêu rõ 26 loại hàng hóa và dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng như: các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, hải sản nuôi trồng; giống vật nuôi, cây trồng; tưới, tiêu nước, cày; sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối mỏ tự nhiên.

Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán cho người đang thuê; chuyển quyền sử dụng đất; bảo hiểm nhân thọ; dịch vụ tài chính; y tế; bưu chính, viễn thông công ích và Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ.... cũng là những loại hàng hóa và dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ngoài 26 loại hàng hóa và dịch vụ, Thông tư cũng nêu rõ đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng là hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam, không phân biệt ngành nghề, hình thức, tổ chức kinh doanh, cá nhân nhập khẩu hàng hoá, mua dịch vụ từ nước ngoài chịu thuế giá trị gia tăng đều phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Giá tính thuế đối với các loại hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá hàng hóa, dịch vụ mà cơ sở kinh doanh được hưởng, trừ các khoản phụ thu và phí cơ sở kinh doanh phải nộp ngân sách Nhà nước. Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng...


Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường