Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Nhập khẩu tôm vẫn ổn định
20 | 08 | 2009
Theo số liệu của National Marine Fisheries Service, trong tháng 6, Hoa Kỳ đã nhập khẩu 42.750 tấn tôm trị giá 292 triệu USD. Con số này ám chỉ đến việc tăng 5% về khối lượng và 3,2% tăng về giá trị so với cùng kỳ năm 2008 khi mà 40.728 tấn tôm trị giá 282.9 triệu USD đã được nhập về.

6 tháng đầu năm nay, tổng cộng khoảng 233.912 tấn tôm đã được nhập về, giảm 0.9% so với 6 tháng đầu năm trước. Trị giá nhập khẩu 1,60 tỉ USD, giảm 3% qua các năm. Trong tháng 6, chỉ có 2 trong số 5 nhà cung cấp tôm chủ yếu của Hoa Kỳ tăng nhập khẩu – tăng 76% khối lượng nhập khẩu và 74,5% trị giá, tính cả 2 nhà cung cấp.

Thái Lan vẫn là nước xuất khẩu đứng đầu với 15.264 tấn, trị giá 103,1 triệu USD, tăng 13,1% về mặt khối lượng và 14% về mặt giá trị so với tháng 6 năm 2008. Việt Nam xuất khẩu 3.348 tấn trị giá 31,8 triệu USD, tăng hơn tháng 6 năm 2008 là 33,6% và 15,2% về mặt khối lượng và giá trị.
Tháng 6, Indonesia vẫn đứng thứ 2 trong số các nhà cung cấp tôm dẫn đầu, mặc dù, việc xuất hàng đã giảm 22,4%, xuống còn 5.679 tấn. Về giá trị, xuất khẩu giảm 24,6%, xuống còn 41,3 triệu USD.

5 nước xuất khẩu tôm hàng đầu sang thị trường Hoa Kỳ nửa đầu năm 2008 và 2009

Quốc gia

6 tháng đầu năm 2008

6 tháng đầu năm 2009

Tấn

Triệu USD

Tấn

Triệu USD

Thái Lan

70.655

478.3

72.002

506,6

Indonesia

43.207

318.6

40.103

279,6

Ecuador

189,0

33.248

179.4

Trung Quốc

23.359

112,2

17.175

87,1

Việt Nam

15.034

170,5

14.105

138,8


Ecuador đã xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ 5.338 tấn, Trung Quốc là 2.973 tấn, khối lượgn giảm 16% và 25,5% theo thứ tự. Về giá trị, xuất khẩu của Ecuador đã giảm xuống 32,2% trong khi của Trung Quốc là 28% với tổng giá trị giảm 27,9 triệu và 14,4 triệu USD theo thứ tự.
Ấn Độ, mặc dù có ít nhà cung cấp hơn, vẫn tăng mạnh việc bán tôm so với tháng 6 năm 2008; Ấn Đọ đã bán 1.149 tấn trị giá 9,7 triệu USD, tăng 100% về khối lượng và 87,4% về giá trị.

Trong 6 tháng đầu năm 2009, Thái Lan đã xuất 72,002 tấn tôm, trị giá 506.6 triệu USD sang Hoa Kỳ, tăng 1.9% về khối lượng và tăng 5,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2008.

Đứng vị trí thứ 2 là Indonesia, với 40.130 tấn triọ giá 279.6 triệu USD, giảm 7.1% về khối lượng và 12.2% vè giá trị.

Ecuador xuất khẩu tăng 4,4% so với nửa đầu năm 2008, trong khi Trung Quốc và Việt Nam đều giảm xuống 26,5% và 6,2% theo thứ tự.AGROINFO(Theo www.fis.com)
Báo cáo phân tích thị trường