Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tăng cường quản lý giá sữa
15 | 01 | 2010
AGROINFO- Riêng với mặt hàng sữa, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá tại địa phương...

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà vừa ký công điện đề nghị UBND các tỉnh, thành chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra giá các mặt hàng hóa nói chung và mặt hàng sữa nói riêng, đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước về quản lý giá bán hàng hóa, dịch vụ theo đúng giá; việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết và công khai các thông tin về giá hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật, không để các doanh nghiệp, cá nhân lợi dụng tăng phí tùy tiện, trái pháp luật.

Riêng với mặt hàng sữa, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành tổ chức thực hiện các biện pháp bình ổn giá tại địa phương. Chỉ đạo các cơ quan tiến hành kiểm tra ngay các doanh nghiệp sữa và các đại lý trên địa bàn về thực hiện kết quả thanh tra tài chính và xử lý theo thẩm quyền các hành vi vi phạm pháp luật về giá.


NLD


Báo cáo phân tích thị trường