Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Các nước EU tự cắt giảm hạn ngạch sản xuất đường hay chịu cắt giảm trợ cấp không mong muốn?
19 | 07 | 2007
Ngành đường của các quốc gia trong khối EU phải tự cắt giảm nhiều hơn trong hạn ngạch sản xuất đường quốc gia của họ như đã cam kết trong khuôn khổ cải cách ngành của khối trong năm 2005, nếu không sẽ phải chịu cắt giảm trợ cấp không mong muốn trong tương lai.

Trong năm đầu tiên của cải cách (đã bắt đầu từ tháng 7/06), ngành đường của các nước trong khối đã bán 1,5 triệu tấn đường hạn ngạch cho Brussels với mức giá 730 euro/tấn (956 USD/tấn), cao hơn so với mức 1 triệu tấn mà Uỷ ban châu Âu dự kiến.

Tuy nhiên, trong năm thứ hai, mặc dù mức trợ cấp tương tự vẫn được áp dụng, nhưng hạn ngạch sản xuất được phép bán cho Brussels là khá thấp, chỉ khoảng 700.000 tấn, nhất là trong bối cảnh EU đang dư thừa một lượng lớn đường. Theo Uỷ viên Nông nghiệp EU, bà Mariann Fischer Boel, những nhà sản xuất nào không có khả năng cạnh tranh ở mức tham khảo cuối cùng của EU là 404 euro/tấn trong niên vụ 2009/10 thì nên rời bỏ ngành đường vào lúc này. Theo tính toán ban đầu của Uỷ ban, có khoảng 5 triệu tấn trong hạn ngạch sản xuất đường EU sẽ được loại bỏ khỏi thị trường.

Trong khuôn khổ cải cách ngành đường EU đã được các bộ trưởng nhất trí trong năm 2005, kế hoạch cắt giảm trợ cấp trong vòng 4 năm được áp dụng cho ngành đường những nước muốn rút lui khỏi sản xuất đường với mức trợ cấp ưu đãi 730 euro/tấn trong 2 năm đầu tiên, và giảm xuống còn 520 euro/tấn vào năm thứ 4. Bên cạnh việc cắt giảm mức trợ cấp vốn rất cao của khối khiến giá đường EU cao hơn gấp 3 lần so với giá thị trường thế giới, cải cách ngành đường EU cũng có mục đích để khuyến khích các nhà sản xuất kém cạnh tranh trong khối rút khỏi ngành và nhờ đó hạn chế bớt nguồn cung dư thừa.

Tuy nhiên, nếu Uỷ ban châu Âu quyết định không loại bỏ đủ hạn ngạch sản xuất đường khỏi thị trường vào cuối năm thứ 4, Uỷ ban có thể áp dụng cắt giảm hạn ngạch bắt buộc để cân đối lại thị trường. Việc làm này sẽ ảnh hưởng tới tất cả các nước sản xuất đường của EU. Tuy nhiên sẽ phải thực hiện nếu như đó là điều cần thiết.

Uỷ ban châu Âu mong muốn ngành đường của các quốc gia trong khối phải cắt giảm tổng cộng 6 triệu tấn đường trong hạn ngạch sản xuất khi kết thúc 4 năm của cuộc cải cách. Hiện nay, hạn ngạch sản xuất đường trợ cấp được phân bổ cho từng nước EU hàng năm.

Thời hạn cho đợt tiếp theo xin phản đối hạn ngạch cũng như mức trợ cấp của EU là ngày 31/1/07, để giảm hạn ngạch trước khi bắt đầu niên vụ 2007/08 (sẽ bắt đầu vào tháng 10/07).

(1 USD = 0,7635 euro)

 (Nguồn tin: Reuters)
Báo cáo phân tích thị trường