Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Sản xuất thịt của Brazil sẽ tăng 27% vào năm 2021
27 | 06 | 2011
Sản xuất thịt gà, thịt bò và thịt lợn sẽ tăng 27% trong thập kỷ tới

Sản xuất thịt gà, thịt bò và thịt lợn sẽ tăng 27% trong thập kỷ tới. Ước tính là một phần của báo cáo “các dự án kinh doanh nông nghiệp của Brazil 2010/2011 đến 2020/2021” do Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Cung ứng  (MAPA) quan hệ đối tác với Tập đoàn Nghiên cứu Nông nghiệp Brazil chuẩn bị.

Hiện tại, sản lượng là 24,6 triệu tấn sẽ thành  31,2 triệu tấn tức là tăng 6,6 triệu tấn so với sản lượng hiện tại.

Thay đổi tích cực lớn nhất sẽ là thịt gà, sẽ đạt mức tăng 30% trong giai đoạn 2020/2021. Các tính toán đề cập tới tăng sản lượng hiện tại 12,1 triệu tấn thành 15,7 triệu tấn.

Thịt bò sẽ tăng 24%. Giá trị sản lượng sẽ tăng từ 9,2 triệu tấn thành 11,4 triệu tấn. Dự án cũng chỉ ra sản lượng thịt bò sẽ tăng từ 3,4 triệu tấn thành 4,1 triệu tấn trong năm 2021, tăng 20,6%.

Theo VinanetBáo cáo phân tích thị trường