Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Long An: Tôm sú giảm mạnh, tôm thẻ tăng đột biến
21 | 07 | 2011
Theo Sở NN&PTNT, đến đầu tháng 7, các huyện vùng hạ của Long An đã thả nuôi 5.770ha tôm nước lợ.

Trong đó diện tích tôm sú là 2.438,6 ha, chỉ mới đạt 55,4% kế hoạch (4.400ha) và bằng 64,3% so với cùng kỳ năm 2010. Còn diện tích tôm chân trắng là 3.332ha, đạt 222% so với kế hoạch (1.500ha) và bằng 305,7% so cùng kỳ năm ngoái.

Đến nay, người nuôi tôm đã thu hoạch khoảng 1.000ha tôm sú (sản lượng ước 1.080 tấn) và 1.985ha tôm chân trắng (sản lượng ước 3.281 tấn). Nhìn chung ở các diện tích đã thu hoạch, đa số nông dân có lãi từ 20-80 triệu đồng/ha.

Theo Báo Nông Nghiệp VNBáo cáo phân tích thị trường