Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Hội chợ sản phẩm Thái Lan 2007
24 | 08 | 2007
Thời gian: 16 - 19/08/2007

Địa điểm: Trung tâm HIECC, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh

Ngành hàng: Sản phẩm Thái Lan

Đơn vị tổ chức: Trung tâm triển lãm và hội chợ quốc tế Tp Hồ Chí Minh HIECCBáo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ