Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phú Yên: Kết thúc niên vụ ép mía 2006-2007, các nhà máy đường bội thu
04 | 09 | 2007
Kết thúc niên vụ ép 2006-2007, hai nhà máy đường KCP và Tuy Hòa hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đạt tổng sản lượng mía ép 890.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay và tăng hơn 540.000 tấn so với niên vụ ép 2005-2006.
Kết thúc niên vụ ép 2006-2007, hai nhà máy đường KCP và Tuy Hòa hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên đã đạt tổng sản lượng mía ép 890.000 tấn, cao nhất từ trước đến nay và tăng hơn 540.000 tấn so với niên vụ ép 2005-2006.

Năm qua, hai nhà máy đường KCP và Tuy Hòa đã đầu tư nâng công suất ép từ 3.750 tấn mía/ngày lên 5.000 tấn mía/ngày nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ mía nguyên liệu của nông dân. Ông K.V.S.R Subbaiah, Tổng giám đốc Nhà máy đường KCP (100% vốn nước ngoài Ấn Độ) cho biết, Nhà máy đã ép được 725.000 tấn mía và sản xuất 67.000 tấn đường RE, gấp 2,8 lần so vụ ép năm ngoái. Một trong những nguyên nhân KCP bội thu vụ mía đường năm nay là vùng nguyên liệu chủ yếu tại huyện miền núi Sơn Hòa đã đạt năng suất 65,6 tấn/ha, tăng hơn 15 tấn/ha so năm ngoái và nông dân đã bán cho KCP 455.000 tấn mía. Bên cạnh đó, KCP tiếp tục duy trì chính sách mua mía của nông dân theo giá 350.000 đồng/tấn mà không tính đến chữ đường. Nhà máy đường Tuy Hòa tuy đạt sản lượng thấp hơn những cũng đã sản xuất được 14.400 tấn đường RS, gấp 3 lần so vụ ép năm ngoái.

Để chuẩn bị cho vụ mía 2007-2008, các nhà máy đường đang ứng tiền, giống mía và phân bón cho nông dân theo hợp đồng thỏa thuận giữa nhà máy với từng hộ. Riêng Nhà máy đường KCP có kế hoạch ứng 45 tỷ đồng để nông dân trồng 14.000 ha mía nguyên liệu./.Nguồn: chebien
Báo cáo phân tích thị trường