Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phát triển nông thôn Việt Nam từ làng xã truyền thống đến văn minh thời đại
28 | 09 | 2007
Cuốn sách bao gồm những nội dung chính như sau:

- Những cơ sở khoa học của sự phân tích, tổng kết và xây dựng mô hình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn mới, kết hợp truyền thống làng xã Việt Nam với văn minh thời đại

- Hiện trạng làng xã Việt Nam và các vấn đề quan hệ đến mô hình phát triển - Mô hình phát triển kinh tế - xã hội nông thôn mới kết hợp truyền thống làng xã Việt Nam với văn minh thời đại .Báo cáo phân tích thị trường
 • Phân bón
 • Thủy sản
 • Cao su
 • Sắn
 • Điều
 • Sữa
 • Gỗ
 • Thịt & thực phẩm
 • Hồ tiêu
 • Thức ăn CN
 • Lúa gạo
 • Thuốc trừ sâu
 • Mía đường
 • Thương mại
 • Cà phê
 • Nông thôn
 • Nông nghiệp
Đặt mua báo cáo
012.88.256.256
Chọn báo cáo
Huỷ