Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Thủ tục thực hiện chấm dứt hoạt động chi nhánh?
26 | 12 | 2007

Công ty tôi là công ty TNHH có hai thành viên trở lên có trụ sở công ty tại Hà Nội và chi nhánh đặt tại Thành phố Nam Định. Chi nhánh của tôi đang hoạch toán độc lập, có đăng ký kinh doanh chi nhánh, đăng ký mã số thuế và có con dấu riêng. Vậy tôi muốn chấm dứt hoạt động chi nhánh thì thủ tục thực hiện như thế nào?

Trả lời

Để chấm dứt hoạt động chi nhánh hoạch toán độc lập bạn sẽ phải làm các thủ tục sau:
1. Thứ nhất, bạn làm các thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế địa phương;

2. Thứ hai, bạn làm thủ tục huỷ con dấu tại Cơ quan công an Tỉnh Nam Định;

3. Thứ ba, bạn làm thủ tục đăng báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh trên báo, trung ương hoặc địa phương trong 03 số liên tiếp;

4. Thứ tư, Công ty bạn lập hồ sơ xin chấm dứt hoạt động của chi nhánh theo Điều 43 Nghị định 88/2006/NĐ-CP gửi Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định bao gồm:

  • Thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh;
  • Bản gốc Giấy phép thành lập chi nhánh;
  • Biên bản họp và quyết định của Hội đồng thành viên về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh;
  • Các giấy tờ liên quan tới việc quyết toán thuế của chi nhánh;
  • Bản sao biên bản huỷ dấu của Chi nhánh do Công an tỉnh Nam Định cấp;
  • Bản sao các thông báo về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh được đăng trên báo;

Sau khi nhận được văn bản chấp thuận chấm dứt hoạt động của Chi nhánh do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cấp, Công ty bạn làm thông báo tới Phòng ĐKKD thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh công ty tại Nam Định.Báo cáo phân tích thị trường