Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Mianma: Xuất khẩu gạo tăng nửa đầu tài khóa 2007-2008
26 | 02 | 2008
Theo báo cáo thống kê mới nhất của Bộ Kế hoạch và Phát triển kinh tế quốc gia Inđônêxia, lượng gạo xuất khẩu của Mianma đã tăng lên 18.700 tấn trong nửa đầu tài khóa 2007-08 (từ tháng 4 đến tháng 9/07), cao hơn so với 14.500 tấn của cả tài khóa 2006-07 nhưng lại giảm mạnh so với con số khoảng 180.000 tấn tài khóa 2005-06.

Mianma chú trọng phát triển nông nghiệp, trước hết để đảm bảo tự cung tự cấp về gạo, sau đó là dư thừa để xuất khẩu.

Một báo cáo địa phương trước đó cho biết từ đầu năm đến nay, Mianma đã cho phép 22 công ty tư nhân xuất khẩu tổng cộng 400.000 tấn gạo dư thừa như là một phần của kế hoạch ổn định thị trường gạo trong nước. Lượng gạo dư thừa được phép xuất khẩu do nông dân ở 3 khu vực sản xuất là Bago, Sagaing và Ayeyawaddy.

Mianma đã thu hoạch được 30,6 triệu tấn thóc từ 8,14 triệu ha gieo trồng trong tài khóa 2006-07.

Lượng gạo tiêu thụ bình quân đầu người của Mianma là 510 kg/năm đối với người nông thôn và 408kg/năm đối với người thành thị. Lượng gạo tiêu thụ hàng năm của Mianma vào khoảng 17 triệu tấn.

Với hơn 70% dân số là nông dân, nông nghiệp là ngành kinh tế chủ chốt của Mianma, đóng góp 50,1% cho nền kinh tế quốc dân và đạt mức tăng trưởng trung bình 9,8%/năm trong suốt 5 năm qua.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường