Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Điều chỉnh kế hoạch xuất khẩu gạo vào quý III năm 2008
01 | 03 | 2008
Ngày 21.2.2008, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo về việc điều hành xuất khẩu gạo năm 2008. Theo đó, lượng gạo xuất khẩu năm 2008 được điều hành ở mức dự kiến khoảng 4 – 4,5 triệu tấn.

Mức gạo xuất khẩu này được xem xét, điều chỉnh vào đầu quý III năm 2008 trên cơ sở báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về kết quả các vụ mùa sản xuất chính trong năm. Về tiến độ giao hàng phải được điều hành phù hợp với nguồn hàng, đảm bảo ổn định giá lương thực trong nước và an ninh lương thực quốc gia. Cần tập trung giao dịch, ký hợp đồng hoặc đấu thầu bán gạo đối với các thị trường truyền thống có khối lượng gạo giao dịch lớn. Phát triển thị trường mới trên cơ sở các hợp đồng thương mại có hiệu quả.

Trên cơ sở mức gạo dự kiến xuất khẩu trong năm 2008, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các ngân hàng thương mại chủ động cân đối bảo đảm nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay mua lúa, gạo xuất khẩu và tiêu dùng trong nước, nhất là vào thời điểm thu hoạch rộ của các vụ sản xuất trong năm.Nguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường