Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
2 tháng đầu năm: Kim ngạch xuất khẩu gạo tăng 78%
05 | 03 | 2008
Lượng gạo xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2008 ước đạt 381 nghìn tấn, kim ngạch đạt 150 triệu USD, tăng 46,7% về lượng và 78% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Mặc dù lượng gạo xuất khẩu tăng mạnh so với năm trước song vẫn ở mức thấp trong vòng 5 năm do mức xuất khẩu cùng kỳ năm trước quá thấp. Hiện nay các hợp đồng thương mại đã ký nhưng nguồn cung chưa dồi dào vì lúa Đông Xuân chưa thu hoạch rộ. Đồng thời giá lúa đang ở mức cao nhất từ trước đến nay nên nông dân có tâm lý chờ giá cao mới bán. Điều này ảnh hưởng đến nguồn cung gạo cho xuất khẩu gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong việc thực hiện các hợp đồng xuất khẩu gạoNguồn: http://thongtinthuongmaivietnam.vn
Báo cáo phân tích thị trường