Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Phú Yên tạo được 4 dòng lúa mới năng suất cao
01 | 04 | 2008
Trại giống nông nghiệp Hòa An (thuộc Trung tâm Giống và Kỹ thuật cây trồng tỉnh Phú Yên) đã tạo ra 4 dòng lúa mới năng suất cao được tuyển chọn, lai tạo từ 34 dòng lúa từ năm 2002. Đó là các dòng lúa 15-1, được lại tạo từ giống bố mẹ là IR62065 và Q5; dòng 20-1 được lai tạo từ giống bố ML49 và mẹ là IR50404; hai dòng lúa còn lại là 52-1 và 52-2 được lai tạo từ bố là Q5 và mẹ là IR17494.
Trong số này, dòng 52-1 rất phù hợp với điều kiện canh tác ở Phú Yên, nhất là vụ hè thu vì là giống ngắn ngày, chống chịu được sâu bệnh cao hơn so với tổ hợp Ma Lâm (ML) vốn là tập đoàn giống được sản xuất nhiều tại Phú Yên.
Ông Nguyễn Văn Thi, Trưởng trại giống nông nghiệp Hòa An cho biết: 4 dòng lúa mới có thể đưa vào sản xuất đại trà để thay thế một số giống lúa đã thoái hóa mà nông dân Phú Yên đang sử dụng. Qua trồng khảo nghiệm, trong vụ đông xuân, năng suất thực thu các dòng đạt từ 73,6 tạ đến 92,1 tạ/ha, trong khi năng suất lúa đối chứng chỉ đạt 73,6 tạ/ha. Trong vụ hè thu, năng suất thực thu từ 71,39 tạ đến 75,28 tạ/ha, trong khi năng suất lúa đối chứng là 61,95 tạ/ha.
Trại giống nông nghiệp Hòa An đang tiến hành các thủ tục đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận 4 giống lúa mới đủ tiêu chuẩn sản xuất đại trà và đặt lại tên giống. Tuy gióng lúa chưa được công nhận chính thức, nhưng thực tế, nhiều nông dân ở xã Hòa An (huyện Phú Hòa - nơi đặt Trại giống) đã trồng các dòng lúa này trên diện tích khoảng 12 ha./.


agroviet.gov.vn
Báo cáo phân tích thị trường