Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Công ty đường Kon Tum sản xuất 14 nghìn tấn đường RS trong vụ ép 2006-2007
25 | 08 | 2007
Ngày 1/11 Công ty đường Kon Tum (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đã bước vào vụ ép năm 2006-2007 với mục tiêu sản xuất đạt 14.000 tấn đường RS.

Bước vào vụ sản xuất 2006-2007, Công ty đường Kon Tum đã ký hợp đồng với hộ gia đình trồng mía thu mua toàn bộ mía nguyên liệu với giá 400.000 đồng/tấn tại ruộng. Trước đó Công ty đã ký hợp đồng phát triển vùng nguyên liệu với gần 40 già làng, trưởng bản để vận động hộ gia đình đồng bào trồng mía.

Toàn tỉnh hiện có gần 2.000 ha mía nguyên liệu. Nhờ được đầu tư chăm sóc tốt nên năng suất mía trong toàn vùng nguyên liệu đều đạt từ 60 tấn/ha trở lên. Nhiều vùng nguyên liệu mía ở các xã Đoàn Kết, phường Thống Nhất, phường Nguyễn Trãi (thị xã Kon Tum) đạt năng suất 120 tấn/ha. Với năng suất cao cộng với giá thu mua mía nguyên liệu ổn định, dự tính trong vụ sản xuất năm nay hộ gia đình trồng mía sẽ có lãi từ 20 triệu đến 30 triệu đồng/ha. Nhiều hộ gia đình ở xã Đoàn Kết, phường Thống Nhất, phường Nguyễn Trãi nhờ đầu tư chăm sóc tốt nên có khả năng có lãi trên 40 triệu đồng/ha./.(Nguồn tin: TTXVN)
Báo cáo phân tích thị trường