Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Cà Mau: Tháo gỡ khó khăn cho khai thác thủy sản
12 | 01 | 2009
Năm 2009, Ngành nông nghiệp & phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau xây dựng chương trình tháo gỡ khó khăn cho ngư dân, theo đó ưu tiên cho khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ.

Những biện pháp triển khai thực hiện bao gồm xử lý nợ cho ngư dân đối với các ngân hàng, tạo điều kiện cho ngư dân tiếp cận với nguồn vốn để tiếp tục khai thác thủy sản có hiệu quả. Chuyển đổi chủ sở hữu đối với các loại phương tiện nằm bờ, nhằm giúp cho người có điều kiện có phương tiện tổ chức sản xuất. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục phát triển các dịch vụ phục vụ cho hậu cần nghề cá, bao gồm cơ sở thu mua sản phẩm, cung cấp nước đá, nhiên liệu. Đồng thời, ngành nông nghiệp cũng sẽ có chương trình đào tạo tay nghề cho ngư dân, đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, từng bước nâng cao trình độ, tay nghề khi hoạt động lâu ngày trên biển.

Cà Mau là tỉnh có thế mạnh về thủy sản, trong đó sản lượng thủy sản trên biển mang về về mỗi năm 150.000 tấn. Có đội tàu đánh bắt gần 4.000 chiếc, trong đó có hàng trăm chiếc có công suất từ 90 CV trở lên, với số người làm việc trong khai thác thủy sản trên 20.000 người. Tuy nhiên, thời gian qua khai thác thủy sản xa bờ vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, hoạt động kém hiệu quả. Nguyên nhân là do ngư dân còn thiếu vốn để trang bị những thứ cần thiết như lưới cụ, định vị, máy do tìm cá, phương tiện cứu hộ... Mặt khác, năm 2008 là năm ngư dân gặp khó khăn nhất do giá nhiên liệu 9 tháng đầu năm tăng mạnh, trong khi giá sản phẩm làm ra thì liên tục giảm, làm cho nhiều chủ phương tiện khai thác thủy sản bị lỗ nặng.

Chủ trương của tỉnh là trong năm 2009 phải tạo cho được sự chuyển biến trong khai thác, đánh bắt thủy sản xa bờ. Nhà nước sẽ hỗ trợ cho bà con ngư dân bằng cơ chế chích sách, bên cạnh đó ngư dân đóng vai trò quan trọng, phấn đấu đạt sản lượng 170.000 tấn.Nguồn: TTXVN
Báo cáo phân tích thị trường