Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Ngành sản xuất trà trước nguy cơ cung vượt cầu
13 | 09 | 2007
Nguồn cung trà trên toàn cầu đang vượt quá nhu cầu tiêu thụ vì thế việc canh tác nông phẩm này cần phải hạn chế trong một thời gian.

Đó là nhận định của các nhà chuyên môn thuộc Tổ chức Lương nông Liên Hiệp Quốc (FAO). Hiệp hội các nhà trồng trọt nam Ấn Độ cho biết nhiều ý kiến nói các tổ chức cung cấp tài chính trên thế giới nên được yêu cầu ngừng cung cấp tài chính cho các dự án canh tác trà.

Ngoài Sri Lanka chỉ còn lại rất ít đất cho việc trồng thêm trà, các nước khác cần phải được giám sát. Năm ngoái, Trung Quốc, VN, Ấn Độ, Sri Lanka và Kenya đã đạt sản lượng trà ở mức kỷ lục.

 Hồng Nga (Theo Tuổi Trẻ)

Báo cáo phân tích thị trường