Kết nối nghiên cứu với thực tiễn
cho một nền NÔNG NGHIỆP tăng trưởng toàn diện
Tuyên Quang: Khó thu mua nguyên liệu giấy
30 | 06 | 2011
Theo kế hoạch trong năm 2011, nhà máy giấy và bột giấy An Hòa cần mua 275.000 tấn nguyên liệu nhưng đến nay, nhà máy mới mua được 35.000 tấn, hiện còn thiếu 240.000 tấn.

Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa (Tuyên Quang) có công suất chế biến 130 nghìn tấn/năm, tổng vốn đầu tư 3.800 tỷ đồng.

Mỗi năm nhà máy dự kiến tiêu thụ trên 500.000 tấn nguyên liệu gỗ và 200.000 tấn tre nứa, thu hút hàng vạn lao động vào nghề trồng rừng ở Tuyên Quang

Mặc dù đã được tỉnh Tuyên Quang quy hoạch vùng nguyên liệu với diện tích hơn 85.600 ha và đã tăng giá thu mua nguyên liệu (ngang bằng với giá của nhà máy giấy Bãi Bằng), nhưng theo Ban lãnh đạo Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa, số lượng gỗ nguyên liệu mua được vẫn rất hạn chế.

Theo kế hoạch trong năm 2011, nhà máy cần mua 275.000 tấn nguyên liệu nhưng đến nay, nhà máy mới mua được 35.000 tấn, hiện còn thiếu 240.000 tấn. Trong khi đó, ngày 15/8/2011, nhà máy sẽ tiến hành chạy thử đồng bộ dây chuyền sản xuất bột giấy và chính thức cho sản phẩm bột giấy đầu tiên vào đầu tháng 9/2011.

Các doanh nghiệp và người dân trồng rừng của tỉnh Tuyên Quang cho biết, nguyên nhân họ không bán gỗ nguyên liệu cho Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa là do phương thức thanh toán và thu mua nguyên liệu tại mặt bằng nhà máy như hiện nay rất khó thực hiện do các lâm trường và người dân thiếu lực lượng khai thác và phương tiện vận chuyển. Trong khi đó, nếu bán gỗ nguyên liệu cho các doanh nghiệp khác và tư thương đều bán cây đứng tại chân lô, sau đó đơn vị mua tự khai thác.

Nhằm giải quyết những vướng mắc, giúp Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa cùng các công ty lâm nghiệp, người dân gắn kết với nhau để phát triển bền vững vùng nguyên liệu giấy, UBND tỉnh Tuyên Quang đã chỉ đạo các công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh quản lý, ưu tiên bán nguyên liệu cho Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa.

Nhà máy thực hiện công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá, cách thức thu mua và phương thức thanh toán để thu hút nguyên liệu về nhà máy.

Ngoài ra, Nhà máy cần xây dựng phương án thu mua và đầu tư vốn cho các công ty lâm nghiệp, liên doanh với các hộ dân góp đất trồng rừng; tổ chức hệ thống lâm vụ tại các cụm xã; tiến hành hợp đồng, ứng trước vốn để thu mua gỗ rừng trồng đã đến tuổi khai thác. UBND tỉnh Tuyên Quang sẽ kiểm tra, xem xét và hạn chế thấp nhất những phiền hà về thủ tục khai thác và vận chuyển gỗ cho Nhà máy Bột giấy và Giấy An Hòa. /

Theo Vũ Quang Đán

Tin Tức/TTXVNBáo cáo phân tích thị trường